Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer Spazio Libero

Aan het onderhoud van deze website wordt de grootst mogelijke zorg besteed door Spazio Libero. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Deze website maakt geen gebruik van cookies welke inbreuk maken op de privacy. Voor de verbetering van onze website worden enkel en alleen anonieme statische gegevens bijgehouden.

Privacy Statement Spazio Libero

We willen u graag informeren hoe we met uw privacy omgaan. We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we via onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Contactformulier
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, is het voor het afhandelproces nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We vragen u om uw gegevens achter te laten om u in het vervolg zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is (bijv. aan een postbedrijf bij het toesturen van een brochure of factuur) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Het is niet verplicht uw telefoonnummer te registreren. Het opgeven van een (mobiel) telefoonnummer is bij het maken van afspraken soms wel wenselijk omdat wij u op die manier snel kunnen inlichten bij veranderingen of bij annulering / verplaatsing van een afspraak. Op die manier loopt u niet het risico dat u tevergeefs naar de afgesproken plek komt.

Google Analytics
Via onze website worden soms cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken via hun Google Tag Manager tool hun Analytics-dienst om bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over het website gebruik. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website in de vorm van uw IP adres en bezochte pagina’s. Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website en kunnen we eventuele problemen makkelijker oplossen. Zo kunnen we onze dienstverlening optimaliseren zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden door contact met ons op te nemen.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.