AVG Privacy Statement

 

Hebt u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van SpazioLibero, dan kunt u deze richten aan SpazioLibero, Veldbloemstraat 48, 6002 CH Weert, tel: +31 621522865 of via e-mail: info@spaziolibero.nl.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

  • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals in ons contactformulier
  • naam
  • bedrijfsgegevens
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • IBAN
  • NAW-gegevens
  • cv
  • motivatiebrief
  • technische data zoals IP-adres, MAC-adres en klikgedrag op onze website

Doeleinden
SpazioLibero verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van onze marketing diensten. Daarnaast verzamelen wij gegevens als u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan SpazioLibero evenementen en activiteiten. Indien u klant bij ons bent of wordt, hebben wij uw gegevens uiteraard ook nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening. Ook verwerken wij gegevens om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren. Deze website maakt geen gebruik van cookies welke inbreuk maken op de privacy.

Verstrekking gegevens aan derden
SpazioLibero zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het komt voor dat wij derde partijen inschakelen om als onderaannemer een dienst of project uit te voeren. SpazioLibero zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst of after-service te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Onze website is verder beveiligd via een SSL certificaat (dat ziet u aan het slotje in de adresbalk).

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als betrokkene hebt u het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht u van dit recht gebruik willen maken dan kunt u uw verzoek richten aan SpazioLibero, Veldbloemstraat 48, 6002 CH Weert, of via e-mail: info@spaziolibero.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen steeds op deze website worden gepubliceerd.